× About About About About About About About About About About About About About About About About Services Clients Contact

     บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความงาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยการจับมือร่วมกันของกลุ่มหุ้นส่วนทั้งหมดจำนวน 5 คนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์จากหลายแขนงมารวมกัน เจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันของการก่อตั้งในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการมอบคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีเจตจำนงค์เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ มีสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า ทั้งนี้ บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวให้เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นใหม่อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับ บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.วิสุทธิ์ จันทวิชญสุทธิ์” นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะชาวไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับสากล


     แม้ว่าชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันจะยืนยาวขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง หากแต่รูปแบบการมีชีวิตอยู่ด้วยเทคโนโลยีที่ต้องใช้ควบคู่กันกับสารเคมีนานาชนิดกลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงถึงสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก หากแต่เป็นการฉาบด้วยสารปลอมปนที่แปลกปลอมต่อร่างกายทั้งสิ้น เมื่อรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปถึงจุดที่ร่างกายสามารถขจัดออกมาได้ใม่ทัน จึงส่งผลให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอ่อนแอลง และเกิดเป็นโรคต่าง ๆ มากมาย ทั้งรักษาได้และรักษาไม่ได้ จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถควบคุมดูแลร่างกายของเราได้ก่อนที่โรคร้ายจะเข้ามาทักทาย


     ด้วยเหตุนี้ วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในสภาวะการณ์ปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไป หลากหลายปัจจัยส่งผลทำให้เกิดกระแสสุขภาพของคนไทยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคตื่นตัวและหันมาใส่ใจกับการดู­­แลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและความงามจึงเพิ่มขึ้­­นตามมาอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าผู้บริโภคยึดถือแนวคิดที่ว่า “ป้องกันดีกว่ารักษา” ทำให้แนวโน้มของธุรกิจกลุ่มสุขภาพและความงามมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มที่ชัดเจนดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดดำเนินกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter


สำนักงาน
บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://sam.ocpb.go.th
ติดต่อเรา
  • โทร: 098-532-2770
  • แฟกซ์: 02-643-9982
  • Line: @pacto5