× About About About About About About About About About About About About About About About About Services Clients Contact
พิษภัยจากแอลกอฮอล์ที่มีต่อตับ

นักดื่มทั้งหลาย คุณทราบหรือไม่ว่า “ตับ” ถือเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อพิษภัยของแอลกอฮอล์อย่างมาก รวมถึงระยะเวลา และปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป มีผลโดยตรงต่อตับ ยิ่งถ้าดื่มนานต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ยิ่งมีโอกาสที่ตับจะเกิดปัญหาจากแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งโรคตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์มี 4 ระดับด้วยกันคือ

  1. ไขมันเกาะตับ (Alcoholic fatty liverเป็นการเปลี่ยนแปลงแรกสุดในโรคตับ จากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆ ได้ภายใน 5-7 วัน แต่ถ้าหยุดดื่ม ตับจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายใน 3-4 สัปดาห์
  1. ตับอักเสบเนื่องจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic hepatitisผู้ป่วยส่วนมากมักมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์มากๆ และนานๆ โดยเฉพาะพวกที่ไม่ชอบรับประทานอาหารก่อน
  1. โรคตับแข็งเนื่องจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic cirrhosisพัฒนาจากตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ดื่มปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 80 กรัมต่อวัน  และระยะเวลาที่ดื่มนานกว่า 5-8 ปี
  1. มะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinomaเมื่อเกิดภาวะตับแข็งแล้ว จะมีการสร้างเซลล์ตับใหม่ๆ ทดแทน ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิด บี ซี เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งค่อนข้างยากพอสมควรสำหรับหลายท่าน แต่อย่างน้อยก็ควรมีช่วงให้หยุดดื่มเหล้าบ้าง เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อพักตับนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก...เอ็กซ์บูซี่ (22 สิงหาคม 2560)

 

ขอบคุณภาพจาก : mahothai

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter


สำนักงาน
บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://sam.ocpb.go.th
ติดต่อเรา
  • โทร: 098-532-2770
  • แฟกซ์: 02-643-9982
  • Line: @pacto5