× About About About About About About About About About About About About About About About About Services Clients Contact
พิษภัยจากแอลกอฮอล์ ที่มีต่อระบบทางเดินอาหาร

     ท่านนักดื่มรู้ไหมว่าเมื่อเราดื่ม แอลกอฮอล์ในเหล้าจะไหลผ่านช่องปากและลำคอ เกิดอาการระคายเคืองที่เรียกกันว่า “เหล้าบาดคอ” และซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร และกระจายเข้าสู่กระแสเลือดภายในเวลาเพียง 5 นาที ก่อนจะส่งต่อไปยังเซลล์ เนื้อเยื่อของเหลวทุกแห่งในร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ ภายในเวลา 10-30 นาที เราจึงสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดได้ภายในเวลา 5 นาทีหลังจากเริ่มดื่ม

     แอลกอฮอล์มีผลโดยตรง ต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร อีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในหมู่นักดื่ม คือโรคกระเพาะ แอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 10% จะไปกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ส่งผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะและลำไส้ ขณะที่แอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นสูง จะทำให้เกิดอาการเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน ถ้าดื่มจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้มีเลือดออกในกระเพาะ อาเจียนเป็นสีดำ อุจจาระดำ อาการน่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ดื่มบางรายก็คือ การฉีกขาดของเยื่อหลอดอาหาร อันเกิดจากการอาเจียนอย่างรุนแรง ผู้ป่วยอาเจียนมีเลือดปนออกมาบ่อย ๆ อาจเสียเลือดมาก ต้องทำการรักษาโดยผ่าตัดเย็บรอยฉีกขาดของเยื่อบุดังกล่าว

     ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ จึงไม่ควรดื่มสุรา เนื่องจากจะทำให้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรงยิ่งขึ้นได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก...เอ็กซ์บูซี่

(15 กันยายน 2560)


Image Reference : pixabay.com/en/stomach-stomach-vector-gastritis-1051854

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter


สำนักงาน
บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://sam.ocpb.go.th
ติดต่อเรา
  • โทร: 098-532-2770
  • แฟกซ์: 02-643-9982
  • Line: @pacto5