× About About About About About About About About About About About About About About About About Services Clients Contact
อุบัติเหตุเมาแล้วขับ ประกันไม่จ่ายนะ !!!

     ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับสายปาร์ตี้ ถึงแม้จะเข้าสู่เดือนที่ห้าแล้วที่ คปภ.มีคำสั่งกรณีที่ ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัยภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ลดลงจากฉบับเก่าที่กำหนดไม่เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) หากประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ หรือพูดง่ายๆคือประกันจะไม่จ่ายสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย คือต้องซ่อมรถและรักษาตัวเอง ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 แล้ว

     แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันของรถคันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิดจะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยบริษัทประกันจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายไปจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป แต่ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

     นับเป็นอีกมาตรการที่ช่วยรณรงค์ โครงการดื่มไม่ขับ และยังช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับอีกด้วย… ดังนั้นสายปาร์ตี้ทุกท่านโปรดดื่มอย่างมีสติ และดื่มแล้วไม่ขับนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก...เอ็กซ์บูซี่

08 พฤศจิกายน 2560

 

Image Reference : pixabay.com/en/people-girl-driving-car-road-2561226

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter


สำนักงาน
บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://sam.ocpb.go.th
ติดต่อเรา
  • โทร: 098-532-2770
  • แฟกซ์: 02-643-9982
  • Line: @pacto5