× About About About About About About About About About About About About About About About About Services Clients Contact
ความรู้ผลิตภัณฑ์ XBoozi

   แอลกอฮอล์ถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายในวงการแพทย์และอุตสาหกรรม แต่กลับพบว่าเมื่อแอลกอฮอล์ถูกนำมาใช้ในรูปของเครื่องดื่มแล้ว จะมีผลไปในทางให้โทษมากกว่า ไม่ว่าจะในแง่ของสุขภาพร่างกายระยะยาว หรือในแง่ของการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในลักษณะอาการมึนเมา ซึ่งจะส่งผลออกมาในรูปของอุบัติเหตุการจราจร และอุบัติเหตุในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปในขณะมึนเมา ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเหตุส่งเสริมการทะเลาะวิวาท อาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างอื่น

 

เมื่อแอลกอฮอล์เดินทางไปถึงระบบประสาทส่วนกลางจะทำให้เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด ตาพร่า ตอบสนองช้า ควบคุมอารมณ์และการเคลื่อนไหวได้ยากหรือผิดพลาด และนี่เองคือจุดที่เราเรียกว่า “เมา”

 

การเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย คนปกติสามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้สูงสุดประมาณไม่เกินวันละ 160-180 มก. การเผาผลาญแอลกอฮอล์นั้นจะเกิดขึ้นที่เซลล์ตับเป็นหลัก โดยผ่านกระบวนการเผาผลาญแอลกอฮอล์ ซึ่งกระบวนการนี้จะสร้างสาร acetaldehyde ซึ่งเป็นสารพิษและจะมีผลเสียเกิดขึ้นต่อร่างกาย.

 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำเนิดผลิตภัณฑ์ “เอ็กซ์บูซี่” (XBoozi) เม็ดอมเพื่อสุขภาพ สำหรับนักดื่มที่รักสุขภาพ ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่มีโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ เร่ง-รีบ-เร็ว จะดื่มหนักแค่ไหน ตื่นมาไม่เวียนหัว ไม่อ่อนเพลีย พร้อมทำงานได้เหมือนเคย ด้วย 4 พลังนวัตกรรมเอนไซม์ที่ประสานการทำงานร่วมกัน ในการรักษาสุขภาพ แก้ไขที่ต้นเหตุ คุณภาพยังเกินราคา

 

การทำงานร่วมกันของ 4 พลังนวัตกรรมเอนไซม์

“เอ็กซ์บูซี่” (XBoozi) ประกอบด้วย 4 พลังนวัตกรรมเอนไซม์ในระดับเซลล์ สุดยอดนวัตกรรมที่ประสานการทำงานร่วมกัน ได้แก่

1. Toxins Killer … ทำหน้าที่กำจัดสารพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งสารพิษตกค้างภายในร่างกายให้หมดสภาพพิษ

2. Supercatalase … จากการวิจัยจนเกิดการพัฒนาเอนไซม์พิเศษที่เรียกว่า Supercatalase Enzyme โดยเอนไซม์ชนิดนี้ สามารถทำให้เซลล์ย่อยสลาย และเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล สามารถทำให้ปฏิกิริยาทางชีวภาพเร็วขึ้นกว่าเอนไซม์ทั่วไปถึงสิบล้านเท่า

3. Alcohol Dehydrogenase (ADH) … เป็นเอนไซม์ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์จะถูกย่อยสลายเป็น Acetaldehyde จึงเป็นการลดภาระการทำงานของตับ ช่วยป้องกันดูแลตับไม่ให้ต้องทำงานหนักจากการดื่มแอลกอฮอล์

4. Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) … เป็นเอนไซม์ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลาย Acetaldehyde ที่เปรียบเสมือนเพชฌฆาตเงียบ ต้นเหตุของอาการเมาค้างและสมองเสื่อม ให้เป็นกรดอะซิติกที่ไม่มีอันตรายอย่างรวดเร็ว กรดอะซิติกสามารถแปลงเป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช้ในร่างกาย แล้วสลายไปเป็นน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับออกไปจากร่างกายในที่สุด

 

นอกจาก 4 พลังนวัตกรรมเอนไซม์แล้ว เอ็กซ์บูซี่ ยังมีส่วนประกอบสำคัญคือ เอ็นไซม์ช่วยย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) ถึง 5 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มโปรตีเอส ย่อยอาหารโปรตีน

2. กลุ่มอไมเลส ย่อยอาหารแป้ง (ข้าว)

3. กลุ่มไลเปส ย่อยอาหารไขมัน (น้ำมัน เนย ไขมัน)

4. กลุ่มเซลลูเลส ย่อยกากใยอาหาร ไฟเบอร์

5. กลุ่มแลคเตส ย่อยนม ผลิตภัณฑ์จากนม

ทำให้ร่างกายไม่ต้องใช้เมตาบอลิค เอนไซม์ ในการย่อยอาหาร และเพิ่มพลังในการทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงาน สร้างภูมิต้านทาน การเจริญเติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ (เอนไซม์ที่มีขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ เป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง และน้ำตาล)

 

คุณสมบัติหลักและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

1. ช่วยย่อยสลายแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ลดความมึนเมา รวมทั้งป้องกันอาการเมาค้าง

2. ช่วยป้องกันอาการหน้าแดง ผื่นแดง จากการดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาหลักของคนเอเชีย

3. ช่วยป้องกันดูแลตับไม่ให้ทำงานหนักจากการดื่มแอลกอฮอล์

4. ช่วยกำจัดสารพิษและสารพิษตกค้างภายในร่างกายแบบองค์รวม

5. ช่วยกำจัดกลิ่นแอลกอฮอล์ในช่องปาก และกลิ่นเหม็นคล้ายละมุดเน่า สาเหตุจากแอลกอฮอล์

6. ช่วยกำจัดกลิ่นปาก และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ เช่น กลิ่นบุหรี่ กระเทียม ทุเรียน สะตอ ปลาร้า ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว และกำจัดกลิ่นได้นาน 3-6 ชั่วโมง

7. ช่วยการย่อยและทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและปลอดภัย

 

คุณสมบัติเสริมและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

1. ช่วยลดคราบบุหรี่ ชา กาแฟ ติดแน่นที่ฟัน

2. ช่วยลดอาการร้อนใน แผลในช่องปาก

3. ช่วยรักษาอาการเจ็บคอ กำจัดสเลด และหนองในลำคอ

4. ช่วยให้นอนหลับสบาย ไม่เกิดอาการอึดอัด จากปัญหาการย่อยอาหาร

 

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จาก

1. สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่น

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย

3. องค์การอนามัยโลก

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

อนุญาต เลขที่อย.10-1-10055-1-0052

 

วิธีรับประทานสำหรับผู้ดื่มแอลกอฮอล์

- ถ้าใช้ก่อนการดื่ม... อมหรือเคี้ยวเม็ดอมเอ็กซ์บูซี่ 1 เม็ดประมาณ 20 นาทีก่อนการดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มน้ำตาม 1 แก้ว เพียงง่ายๆเท่านี้ 4 พลังเอนไซม์ จะช่วยเร่งการย่อยสลายแอลกอฮอล์ เป็นการลดการทำงานของตับ ไม่ให้ต้องทำงานหนัก

- ถ้าใช้ระหว่างการดื่ม... เมื่อดื่มไปสักพักและรู้สึกว่ามีอาการมึนเมา อมหรือเคี้ยวเม็ดอมเอ็กซ์บูซี่ 1 เม็ดและดื่มน้ำตาม 1 แก้ว 4 พลังเอนไซม์ จะไปช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายแอลกอฮอล์ ลดความเสียหายที่มีต่อตับและร่างกาย รวมทั้งจะไปเก็บกวาดเพชฌฆาตตัวร้ายออกจากร่างกาย (คุณจะดื่มได้นานขึ้น)

- ถ้าใช้หลังการดื่ม...ก่อนเลิกดื่ม 20 นาทีหรือหลังแก้วสุดท้าย อมหรือเคี้ยวเม็ดอมเอ็กซ์บูซี่ 1 เม็ดและดื่มน้ำตาม 1 แก้ว 4 พลังเอนไซม์ จะไปช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายแอลกอฮอล์ที่ตกค้างในร่างกาย ลดความเสียหายของตับ เก็บกวาดเพชฌฆาตตัวร้าย ป้องกันอาการเมาค้าง และความทรมานจากพิษของแอลกอฮอล์ (ช่วยให้คุณมีสติขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณจะหลับสบายและตื่นด้วยความสดชื่น ไม่มีแฮ้งค์)

* กลิ่นแอลกอฮอลในปากลดลง 90-95% หลังอม 30 นาที

* ลดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 80-90% หลังอม 20 นาที

ผลลัพท์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

 

วิธีรับประทานสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิต, บำรุงร่างกาย

กรณีทั่วๆ ไปใช้อมโดยปล่อยให้ละลายช้าๆ ในปากและดื่มน้ำตาม 1 แก้ว เอนไซม์จะถูกดูดซึมผ่านต่อมน้ำลายทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระเพาะอาหาร อมครั้งละ 1 เม็ด

– ถ้าอมก่อนอาหารมื้อหนัก 20 นาที จะทำให้รู้สึกหิว เมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะอาหาร เอนไซม์จะถูกดูดซึมเข้าไปทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทันที เป็นการใช้เพื่อบำบัดโรค และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

– ถ้าอมหลังอาหารมื้อหนักทันที เอนไซม์จะเข้าไปช่วยย่อยอาหาร ทำให้ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืด ท้องเฟ้อ ในคนสูงอายุ ร่างกายอาจมีปัญหาผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารได้น้อยลง ทานอาหารแล้วไม่ย่อย ควรอมเม็ดอมเอ็กซ์บูซี่ หลังอาหารมื้อหนักทันที

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ web counter


สำนักงาน
บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://sam.ocpb.go.th
ติดต่อเรา
  • โทร: 098-532-2770
  • แฟกซ์: 02-643-9982
  • Line: @pacto5